جوک و اس ام اس جدید

بهترین وبلاگ جوک و اس ام اس فارسی

جوک و اس ام اس جدید

بهترین وبلاگ جوک و اس ام اس فارسی

جدیدترین و بهترین اس ام اس و جوکها لطفا اس ام اس های خود را به شماره 09397097501 بفرستید تا بانام خودتان در وبلاگ قرار گیرد

آخرین مطالب

۷۰ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

من عاشق مسافرت های خونوادگیم ...
البته نه اینکه باهاشون برما ..
من بمونم از خونه مواظبت کنم 

  • جوکر

نقطه ضعف

۳۰
آباناین نقطه ضعف منه

خودم گفتم ولی سواستفاده نکنیدااا

  • جوکر

جوک دکتر ها

۳۰
آبان

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ

این جوک رو تو گروه دکترا دیدم ، خودشون که خیلی میخندیدند

  • جوکر

دارا و سارا

۳۰
آبان

دارا که باشی سارا خودش میاد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خیلی که دارا باشی سارا دوستاشم میاره

  • جوکر

فقط تو ایرانه که وقتی میخوای برا اولین بار کنار کسی بخوابی ازت میپرسه:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
لگد ک نمیزنی؟؟؟؟؟؟؟
یعنی قشنگ آدمو خر محسوب میکنند!!!

  • جوکر

ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﻫﺮﮐﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
.
.
.
.
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﭼﺮﺍ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ؟
.
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﺮﮐﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ:
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯼ؟! :|

  • جوکر

قبلا از کسی خوشت می اومد باس آمار درمی آوردی مجرده یا متاهل
ولی جدیدا از یکی خوشت میاد باس بری تحقیق کنی ببینی دخدره یا پسر

  • جوکر

ﺍﻣﺮﻭﺯ 20 نوامبر 2014 ﻫﺴﺖ ,۱۹۳ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻓﻘﯿﺮ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ .
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﺎﺵ
ﻧﺪﺍﺷﺖ.
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﺮﮎ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﻔﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ .
ﺩﺭ ۲۱ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺭﻓﺖ ...
ﺑﻌﺪﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯﺵ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ -: ) -:)
ﺧﯿﺎﻝ ﻧﮑﻨﻢ ﭘﺨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻬﺶ ﺣﺮﻑ
ﻣﯿﺰﻧﻦ |:

  • جوکر

خود کشی

۳۰
آبان
خودکشی مال خارجیاست.....
ما یه نون و ماستم بخوریم سرطان میگیریم میمیریم

  • جوکر

اگه یه موقع حرفی زدم که ناراحت شدید..!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بگیدتادوباره بگم جیگرم حال بیاد!!!  

  • جوکر