جوک و اس ام اس جدید

بهترین وبلاگ جوک و اس ام اس فارسی

جوک و اس ام اس جدید

بهترین وبلاگ جوک و اس ام اس فارسی

جدیدترین و بهترین اس ام اس و جوکها لطفا اس ام اس های خود را به شماره 09397097501 بفرستید تا بانام خودتان در وبلاگ قرار گیرد

آخرین مطالب

۵۳ مطلب با موضوع «اس ام اس :: اس ام اس عاشقانه :: اس ام اس دلشکسته» ثبت شده است

ﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﺩ. . .
ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ!
ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺮﺕ های ﺩﻧﯿﺎ!
" ﺑـــ ـﻮﺩ " ﯾﻌﻨﯽ : " ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ "
ﯾﻌﻨﯽ : ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ!
ﯾﻌﻨﯽ : ﺻﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ...
" ﺑـــ ـــ ـﻮﺩ " ﯾﻌﻨﯽ : ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ!
ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ. . .
" ﺑـــــــــ ــــــــــ ــــ ــﻮﺩ " ﯾﻌﻨﯽ :
" ﺩﯾﮕﺮ ﻧـــــﯿـــﺴــــــﺘـــــــ. . .

  • جوکر

بعضی از حرفا تو دل آدم می مونه مثل تیکه آخر رانی هلو تو قوطی !

  • جوکر
کنــارت هستند ؛ تا کـــی !؟

تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند …

از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!

وقتی کســی جایت آمد …

دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند ….

میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه ……

فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !

و این است بازی باهــم بودن … !!!

  • جوکر
ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ !
ﮐﻤﯽ ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ ، ﺷﺐ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﺵ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻫﺮﺷﺒﻢ ﺷﺪ .
ﯾﮑﻢ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ فاصله ﮔﺮﻓﺘﻢ .
ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ !
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﯽ !
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣﻦ ، ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

  • جوکر

قَبـــول دارمــ کـــهنہ شـــده امـ !!
آنـــقدر کــهنہ ...
کــہ مے شــوَد ...
روے گَرد و خـــاک تَنـــَم یــادگــارے نــوشتـ !
خیالے نیــس تـــــ ـــــــو همــ بنویــس و بــ ــرو

  • جوکر

مردان قدیم بد دستشان بوی مردانگی و عشق می دهد.
مردان حال تنها ،بوی هوس و اسید می دهند.

  • جوکر
.ﺧﺪﺍﯾﺎﺍﺍﺍ ....
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ !!...
ﮐﺴﯽ ﮎ ﺩﯾﺮﻭﺯ '' ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ '' ﺭﻭ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ..
ﺍﻣﺮﻭﺯ '' ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ''ﺭﻭ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ....!!

  • جوکر

فروغ فرخزاد

۲۷
آبان

ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ...

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺳﺖ !

ﻣﯿﮕﻦ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﮔﺮﮒ "ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻪ " ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺷﻮ !

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ،ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻨﺖ ﺭﻭ ﺑﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ...

ﻭﺭﺍﻫﺸﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﻭ ﻣﯿﺮﻩ !

ﻭﺗﺎ ﺁﺧﺮﻋﻤﺮﺵ ... ﺑﻮﯼ ﺗﻨﺖ ﺭﻭ ﺍﺯﯾﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻩ !

ﻭﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﻪ !

ﺍﺯﺑﻮﯼ ﺗﻨﺖ ﺗﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺎﺭﻩ ...

ﻭﺑﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !

ﺍﻣﺎ ... ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ...

ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﺪﻩ ...ﺗﻮﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺭﺩ ...

ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻋﻤﺮﺕ ...ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﺸﻮﺩ !!!.

  • جوکر

کتاب مقدس

۲۵
آبان

کتاب مقـــدس آدم بــرفی ها…


یک آیه دارد: ” دلگـــرم نشـو! “


 
  • جوکر

دل آزرده

۲۲
آبان

تو مرا آزردی....
که خودم کوچ کنم از شهرت...
.
تو خیالت راحت !!
میروم از قلبت ...
میشوم دورترین خاطره در شبهایت 
تو به من میخندی و به خود می گویی :
باز می اید و میسوزد از این عشق,
ولی .....
برنمی گردم ٬٬ نه !!!
.
.
.
میروم انجا که دلی بهر دلی تب دارد ...
عشق زیباست 
و 
حرمت دارد ...

  • جوکر