جوک و اس ام اس جدید

بهترین وبلاگ جوک و اس ام اس فارسی

جوک و اس ام اس جدید

بهترین وبلاگ جوک و اس ام اس فارسی

جدیدترین و بهترین اس ام اس و جوکها لطفا اس ام اس های خود را به شماره 09397097501 بفرستید تا بانام خودتان در وبلاگ قرار گیرد

آخرین مطالب

۱۱۷ مطلب با موضوع «اس ام اس :: اس ام اس سرکاری» ثبت شده است

سقراط گفته :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یونانی ها دروغگو هستند ولی خود سقراط هم یونانیه پس دروغ میگه که یونانی ها دروغ میگن !


پس یونانیها راستگو هستند و سقراط هم که یک یونانیه پس راستگوست !


پس راست میگه که یونانیها دروغگو هستند پس ؟؟؟


آخر یونانیها دروغگواند یا راستگو ؟؟؟


نخند بهش فکر کن!!!!!


بسلامتیه اون پسری که خواست آدم بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ولی یه دختر اومد تو زندگیش و نذاشت . . .!!!!


همیشه پای یک زن در میان است !

  • جوکر

سلامتی روزی که تو سه کلمه خلاصه شم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نکبت رفته اروپا 

  • جوکر

ساعت ۶ صبح صدای مسیج گوشیم اومد.... با چه سختی از زیر لحاف دراومدم دیدم نوشته شده :
.
.
.
قالیشویی شربت اوغلی شعبه دیگری ندارد. 
.
.
.
اینقده خوشحال شدم که نگو! 
  • جوکر

ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺷﺐ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ

ﺯﻧﺶ ﺩﺍﺩﻭ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ


ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻨﻮ ﻧﺒﻴﻨﻰ ﭼﻪ ﺣﺴﻰ ﺑﻬﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻩ ؟

ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻴﺸﻪ !


ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﺸﻮ ﻧﺪﯾﺪ

ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﺸﻮ ﻧﺪﯾﺪ


ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﺯﻡ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﺸﻮ ﻧﺪﯾد ...

.


.

.

ﺧﻼﺻﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭﺭﻡ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ ﺯﻧﺸﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!

  • جوکر

قیافه

۲۷
دی

با دیدن عکس نفرات برتر کنکور به این نتیجه رسیدم که قیافه با رتبه رابطه معکوس داره :|

هرچی قیافه بدتر رتبه بهتر :|

.

.

.

ای پدر خوشگلی بسوزه که نذاشت دکتر شم

  • جوکر

. به نظرتون پورشمو بفروشم مازاراتی بخرم بهتره .....

.

.

..

.

.

یا قرصامو بخورم بخوابم؟؟؟ 

  • جوکر

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺖ ﺳﺮﻳﺨﭽﺎﻝ ﻭ ﺩﻳﺪ ﻫﻴﭽﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻪ
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻛﺮﺩﻭ ﺩﻳﺪ ﭼﺸﺎﺵ ﭘﺮﺍﺷﻜﻪ ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ
ﺩﺳﺘﺎﻱ ﻛﻮﭼﻴﻜﺶ ﺍﺷﻜﻬﺎﻱ ﻣﺎﻣﺎﻧﺸﻮ ﺷﻮ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺧﺎﮎ ﺗﻮ
ﺳﺮﺕ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺖ .

  • جوکر

ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮ
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻦ ﻭ . . .
ﺑﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮ . . .
ﺍﺣﻤﻖ ﺗﺮ . .
بی شعورتر...

نفهم تر...
الاغ تر..
نه یه دقه ولم کن حالیش کنم با کی طرفه.

  • جوکر

ﮐـﯽ ﮔﻔـﺘﻪ ﺩﯾـﻔﺮﺍﻧﺴـﻞ ﻭ ﺍﻧﺘـﮕﺮﺍﻝ ﻫﯿـﭻ ﺟـﺎﯼﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺩﺭﺩ نمی خوره ؟! هان ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﺑﻨـﺪﻩ ﺧـﻮﺩﻡ ﺑـﻪ ﺷـﺨـﺼﻪ ﺩﯾـﺮﻭﺯ ﺗﻤـﺎﻡ ﺷﯿـﺸـﻪ ﻫﺎیﺧـﻮﻧـﻤﻮﻧﻮ ، ﺑﺎ ﺟـﺰﻭﻩ های همیـﻨﺎ ﭘـﺎﮎ ﮐـﺮﺩﻡ !!!! بعلــههههه

  • جوکر

ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭﻣﻮﻧﻮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ
ﮔﻢ ﻧﺸﯿﻢ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻻﻥ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی امروزی ﭼﺠﻮﺭﯼ
ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻧﻨﻪ ﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ

  • جوکر